„Polacy na Wschodzie” — nowa prezentacja multimedialna
2010-07-02

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania nowej prezentacji multimedialnej „Polacy na Wschodzie”.

Dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Senatu RP, Ośrodek KARTA wraz z Domem Spotkań z Historią realizują od 2006 roku projekt „KARTA z Polakami na Wschodzie”. Jego celem jest dokumentowanie losów Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. W trakcie organizowanych wyjazdów zespół Historii Mówionej dotarł m.in. do osób, które przed wybuchem II wojny światowej mieszkały w II Rzeczpospolitej, po wojnie zaś z różnych względów nie wyjechały do Polski w jej nowych granicach i pozostały w swych stronach rodzinnych.

Nagrywane relacje wpisują się w nurt dokumentowania przeszłości określany mianem historii mówionej (oral history). Podobnie jak we wszystkich innych projektach realizowanych przez Ośrodek KARTA zespół koncentrował się na osobistym doświadczeniu biograficznym.

Na stronie polacynawschodzie.pl znajdują się historie nagranych w projekcie rozmówców. Każda z przedstawionych osób ma swój biogram, ponadto znajdują się tu wybrane fragmenty dźwiękowe wywiadów oraz fragmenty transkrypcji poddane niezbędnej redakcji, ale zachowujące specyfikę języka mówionego. Na stronie dostępne są również archiwalia pozyskane w czasie spotkań — są to zdjęcia rodzinne oraz dokumenty. Wszystkie nagrane relacje zarchiwizowane są w Domu Spotkań z Historią, gdzie można ich wysłuchać w całości.

 
  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta