Fundacja Ośrodka KARTA to niezależna organizacja pozarządowa (o statusie organizacji pożytku publicznego), stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje od 1982 roku (działalność rozpoczęło pismo „Karta” wydawane w podziemiu w stanie wojennym). 

Ośrodek KARTA prowadzi działalność: dokumentacyjną, wydawniczą („Karta”, albumy historyczne, serie książkowe i inne), wystawienniczą, edukacyjną (m.in. organizowany od 1996 roku konkurs dla młodzieży „Historia Bliska”), archiwistyczną (Archiwum Wschodnie, Archiwum Opozycji, Archiwum Historii Mówionej, Archiwum Fotografii; bazy danych, np. Indeks Represjonowanych), a także wieloraką międzynarodową...

Ośrodek KARTA był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Otwierany przez nas Portal XXwiek.pl ma służyć pokazywaniu historii w taki sposób, jak KARTA ją dokumentuje, poznaje i prezentuje we wszystkich swoich działaniach: przez pryzmat doświadczeń pojedynczych ludzi, przez oddawanie im bezpośrednio głosu, przez źródła.

Zasadniczym elementem portalu jest oś czasu, która (będąc wyszukiwarką treści) stanowi swoistą wizualizację „historii” – jest rodzajem zbiorowego dziennika Polski XX wieku. Podzielona na poszczególne dziesięciolecia (10 modułów, 1901–1910, 1911–1920, itd.), lata (100 modułów, 1901, 1902...1989, 1990, itd.), miesiące (1200 modułów) i dni (ok. 36 500 modułów) umożliwia publikację (i wyszukiwanie) materiałów źródłowych i świadectw historii (fragmentów najbardziej znaczących relacji i wspomnień, dzienników, dokumentów – także w postaci nagrań audio i wideo oraz materiału ikonograficznego, jak: zdjęcia, plakaty, ulotki, filmy, a także obiekty muzealne etc.). Celem jest wypełnienie takimi treściami wszystkich dni całego XX wieku. To zadanie na wiele lat, a właściwie – z założenia – bezterminowe, bo ciągle można będzie dodawać nowe materiały, pogłębiać obraz przeszłości.

Znaczące miejsce na Portalu zajmie interfejs dostępu do Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA (opartej na dLibrze), która jest miejscem upowszechniania zdigitalizowanych zasobów archiwalnych Ośrodka KARTA. Znajdą się tutaj bogate tematyczne kolekcje często unikatowych dokumentów oraz biblioteki publikacji „drugiego obiegu”. Będzie tu również miejsce na upowszechnienie najcenniejszych obiektów zdigitalizowanych zbiorów społecznie tworzonych archiwów lokalnych przy bibliotekach gminnych, których zakładanie Ośrodek KARTA będzie wspierał w ramach „Programu Rozwoju Bibliotek” prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Przez Portal XXwiek.pl trafić będzie można także do innych serwisów internetowych, baz danych, multimedialnych prezentacji tematycznych i programów Ośrodka KARTA oraz do wszystkich, z którymi Ośrodek współpracuje, stawiając sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie historii najnowszej Polski i jej sąsiadów.

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu i... współtworzenia go, bo historia, jaką chcemy zapisać, jest ciągle do odkrycia i zapisania – wspólnego.

Zespół Redakcyjny Portalu XXwiek.pl

  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta