Konkurs „Moja mała ojczyzna”
2009-04-07

Fundacja „Borussia” zaprasza placówki oświatowe, dydaktyczne i wychowawcze (biblioteki, szkoły, świetlice) z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w konkursie na projekt działań wspomagających oddolne inicjatywy w zakresie edukacji regionalnej. Najlepszy projekt wyłoniony w drodze konkursu uzyska dofinansowanie ze środków Fundacji.

Celem konkursu odbywającego się pod hasłem „Moja mała ojczyzna” jest wyzwalanie aktywności zawodowej pracowników placówek oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych oraz promowanie i upowszechnianie rozwiązań dydaktycznych, wspomagających edukację regionalną.

Zgłaszane projekty powinny służyć rozwijaniu edukacji regionalnej, której celem jest kształtowanie w uczniach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie lokalnego środowiska oraz otwarcia się na inne społeczności i kultury. Jego realizacja jest możliwa poprzez:
• wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o własnym regionie oraz powiązanie jej z szerszą rzeczywistością,
• wydobycie w procesie edukacji wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, państwowych i ogólnoludzkich,
• wprowadzenie ucznia w świat wartości środowiska, tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Konkurs rozstrzygnie sześcioosobowe jury w składzie:
- Kornelia Kurowska (Prezes Fundacji „Borussia”)
- Robert Traba (Fundator Fundacji „Borussia”)
- Beata Samojłowicz (Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia WK „Borussia”)
- Ewa Romanowska (Członek Zarządu Fundacji „Borussia”)
- Iwona Liżewska (Przewodnicząca Rady Fundacji „Borussia”)
- Iwona Anna Ndiaye (Dyrektor Programu Wydawniczego).

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego oraz na opisanej płycie CD w podpisanej teczce formatu A-4 (na teczce: imię i nazwisko autora, miejscowość / dzielnica) z dopiskiem „Projekt wspomagający edukację regionalną” najpóźniej do dnia 30 maja 2009 roku na adres:

Fundacja „Borussia”
ul. Kopernika 45
10-513 Olsztyn

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi do 15 czerwca 2009 r.

Placówki, które zgłoszą projekty do konkursu otrzymają nagrody książkowe. Nagrodzone oferty zostaną opublikowane w kwartalniku „Borussia” a najlepszy projekt, wyłoniony w drodze konkursu, uzyska dofinansowanie ze środków Fundacji „Borussia”, które pozwolą na jego realizację.

Koordynator działań związanych z organizacją konkursu:
Iwona Anna Ndiaye
wydawnictwo@borussia.pl
tel./faks  89 534 00 26

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

 
  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta