Kolekcja dotycząca obywateli II RP deportowanych do Komi ASRR
2012-02-06

Udostępniamy kolekcję Deportowani obywatele II RP w Komi ASRR. Są to materiały dotyczące deportacji obywateli II Rzeczypospolitej do Komi ASRR. Na szczególną uwagę zasługują dokumenty dotyczące losów dzieci przebywających w Komi ASRR, m.in. spisy pensjonariuszy domów dziecka i uczniów. Archiwalia z jednej strony dokumentują represje stosowane wobec obywateli polskich RP, z drugiej zaś - pokazują ich życie w niecodziennych warunkach.

Są to materiały dotyczące deportacji obywateli II Rzeczypospolitej do Komi ASRR. Kolekcja stanowi pokłosie przeprowadzonych przez pracowników Ośrodka KARTA kwerend w archiwach Republiki Komi.

Na kolekcję składają się m.in. dokumenty opisujące przygotowania i przebieg akcji deportacyjnej z lat 1940–41, warunki osiedleńczo-bytowe oraz medyczno-sanitarne deportowanych, działalność Delegatur Ambasady RP w ZSRR oraz Związku Patriotów Polskich.

Prezentowane dokumenty pochodzą z Narodowego Archiwum Republiki Komi, Archiwum Ministerstwa Edukacji Republiki Komi oraz ze zbiorów Dobroczynnej Fundacji Społecznej Ofiar Represji Politycznych „Pokajanije” z Republiki Komi.

Oprócz Dobroczynnej Fundacji Społecznej Ofiar Represji Politycznych „Pokajanije” z Republiki Komi w realizację zadania zaangażowani byli przedstawiciele Organizacji „Polonia” z Archangielska.

Katalog kolekcji Deportowani obywatele II RP w Komi ASRR jest dostępny na stronie Biblioteki Cyfrowej dlibra.karta.org.pl.

Działania dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(ak)

 
  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta