XX WIEK Video http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Prezydent John F. Kennedy o Korpusie Pokoju]]> http://xxwiek.pl/dzien/1961-03-13/Prezydent_John_F_Kennedy_o_Korpusie_Pokoju/m23560 <![CDATA[Uroczyste powitanie Jurija Gagarina na lotnisku w Moskwie]]> http://xxwiek.pl/dzien/1961-04-19/Uroczyste_powitanie_Jurija_Gagarina_na_lotnisku_w_Moskwie/m23559 <![CDATA[Radość ludzi z ogłoszenia końca II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1945-05-08/Radosc_ludzi_z_ogloszenia_konca_II_wojny_swiatowej/m23546 <![CDATA[Ogłoszenie końca II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1945-05-08/Ogloszenie_konca_II_wojny_swiatowej/m23545 <![CDATA[Ogłoszenie neutralności USA w związku z wybuchem II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-09-05/Ogloszenie_neutralnosci_USA_w_zwiazku_z_wybuchem_II_wojny_swiatowej/m23541 <![CDATA[Przystąpienie Wielkiej Brytanii do II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-09-03/Przystapienie_Wielkiej_Brytanii_do_II_wojny_swiatowej/m23540 <![CDATA[Przystąpienie Francji do II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-09-03/Przystapienie_Francji_do_II_wojny_swiatowej/m23539 <![CDATA[Zniszczona Warszawa w wyniku kampanii wrześniowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-09-25/Zniszczona_Warszawa_w_wyniku_kampanii_wrzesniowej/m23538 <![CDATA[Masakra na ludności Lublina ]]> http://xxwiek.pl/dzien/1944-07-22/Masakra_na_ludnosci_Lublina_/m23531 <![CDATA[Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin w Jałcie]]> http://xxwiek.pl/dzien/1945-02-11/Winston_Churchill_Franklin_D_Roosevelt_i_Jozef_Stalin_w_Jalcie/m23525