XX WIEK Pdf http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Decyzja Politbiura KC WKP(b) o egzekucji bez sądu polskich jeńców wojennych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1940-03-05/Decyzja_Politbiura_KC_WKPb_o_egzekucji_bez_sadu_polskich_jencow_wojennych/m21348 <![CDATA[Świadectwo szkolne uczennicy Szkoły Powszechnej w Śmiglu]]> http://xxwiek.pl/dzien/1920-01-09/Swiadectwo_szkolne_uczennicy_Szkoly_Powszechnej_w_Smiglu/m20467 <![CDATA[List do Ministra Spraw Wojskowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1923-02-26/List_do_Ministra_Spraw_Wojskowych/m20454 <![CDATA[Polscy uchodźcy w Rumunii podczas II wojny światowej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1940-02-22/Polscy_uchodzcy_w_Rumunii_podczas_II_wojny_swiatowej/m20450 <![CDATA[Kartka pocztowa wysłana przez wieźnia obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu]]> http://xxwiek.pl/dzien/1941-02-16/Kartka_pocztowa_wyslana_przez_wieznia_obozu_koncentracyjnego_we_Flossenbrgu/m20449 <![CDATA[Książka rodzinna Walentego Balcera]]> http://xxwiek.pl/dzien/1936-04-25/Ksiazka_rodzinna_Walentego_Balcera/m20410 <![CDATA[Świadectwo szkolne Szkoły Powszechnej w Śmiglu]]> http://xxwiek.pl/dzien/1924-06-28/Swiadectwo_szkolne_Szkoly_Powszechnej_w_Smiglu/m20351 <![CDATA[Karta byłego więźnia obozu wydana przez Biuro Informacji Międzynarodowej w Dachau]]> http://xxwiek.pl/dzien/1946-06-21/Karta_bylego_wieznia_obozu_wydana_przez_Biuro_Informacji_Miedzynarodowej_w_Dachau/m20350 <![CDATA[Zaświadczenie o ukończeniu kursu jedwabnictwa przez Walentego Balcera]]> http://xxwiek.pl/dzien/1938-10-13/Zaswiadczenie_o_ukonczeniu_kursu_jedwabnictwa_przez_Walentego_Balcera/m20262 <![CDATA[Polacy w niemieckich obozach jenieckich]]> http://xxwiek.pl/dzien/1944-11-26/Polacy_w_niemieckich_obozach_jenieckich/m20209