XX WIEK Kalendarium http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Lwów. Przemówienie sekretarza lwowskiego Komitetu Obwodowego o przynależności Lwowa do ZSRR]]> http://xxwiek.pl/dzien/1944-12-06/Lwow_Przemowienie_sekretarza_lwowskiego_Komitetu_Obwodowego_o_przynaleznosci_Lwowa_do_ZSRR/6353 <![CDATA[Warszawa po upadku powstania warszawskiego]]> http://xxwiek.pl/dzien/1944-10-03/Warszawa_po_upadku_powstania_warszawskiego/m20068 <![CDATA[Willy Brandt w Polsce]]> http://xxwiek.pl/dzien/1970-12-06/Willy_Brandt_w_Polsce/m22463 <![CDATA[„…lepsza niż była, nie taka, jaką wymarzyliśmy”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/lepsza_niz_byla_nie_taka_jaka_wymarzylismy/m20051 <![CDATA[„Świadomość”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/Swiadomosc/m20052 <![CDATA[Legiony Polskie na stacji kolejowej w Baranowiczach]]> http://xxwiek.pl/dzien/1916-12-01/Legiony_Polskie_na_stacji_kolejowej_w_Baranowiczach/m23030 <![CDATA[Obrady II Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Mazowsze w auli Politechniki Warszawskiej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1981-12-05/Obrady_II_Walnego_Zjazdu_Delegatow_Regionu_Mazowsze_w_auli_Politechniki_Warszawskiej/m20100 <![CDATA[Obrady II Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Mazowsze w auli Politechniki Warszawskiej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1981-12-05/Obrady_II_Walnego_Zjazdu_Delegatow_Regionu_Mazowsze_w_auli_Politechniki_Warszawskiej/m20101