XX WIEK Audio http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Zwolnienie z więzienia działaczki opozycyjnej Anny Łukowskiej-Karniej]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-04-20/Zwolnienie_z_wiezienia_dzialaczki_opozycyjnej_Anny_Lukowskiej_Karniej/m21658 <![CDATA[Wypowiedź Jana Rokity na temat strajku w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-04-26/Wypowiedz_Jana_Rokity_na_temat_strajku_w_Hucie_im_Lenina_w_Nowej_Hucie/m21657 <![CDATA[Oświadczenie Lecha Wałęsy dotyczące strajków robotniczych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-04-27/Oswiadczenie_Lecha_Walesy_dotyczace_strajkow_robotniczych/m21656 <![CDATA[Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność w związku ze świętem 1 Maja]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-04-10/Oswiadczenie_Krajowej_Komisji_Wykonawczej_NSZZ_Solidarnosc_w_zwiazku_ze_swietem_1_Maja/m21655 <![CDATA[List polskich intelektualistów w sprawie wyjawienia prawdy o Katyniu]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-04-01/List_polskich_intelektualistow_w_sprawie_wyjawienia_prawdy_o_Katyniu/m21654 <![CDATA[List otwarty naukowców w sprawie uwolnienia Sławomira Dutkiewicza ]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-02-21/List_otwarty_naukowcow_w_sprawie_uwolnienia_Slawomira_Dutkiewicza_/m21653 <![CDATA[Oświadczenie uczestników seminarium ekologicznego w Gliwicach]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-02-26/Oswiadczenie_uczestnikow_seminarium_ekologicznego_w_Gliwicach/m21652 <![CDATA[Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność o aktualnej sytuacji w kraju]]> http://xxwiek.pl/dzien/1987-07-29/Oswiadczenie_Krajowej_Komisji_Wykonawczej_NSZZ_Solidarnosc_o_aktualnej_sytuacji_w_kraju/m21651 <![CDATA[Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność w związku z referendum w sprawie II etapu reformy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1987-12-05/Oswiadczenie_Krajowej_Komisji_Wykonawczej_NSZZ_Solidarnosc_w_zwiazku_z_referendum_w_sprawie_II_etapu_reformy/m21650 <![CDATA[Oświadczenie Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność w sprawie podwyżek cen]]> http://xxwiek.pl/dzien/1987-11-15/Oswiadczenie_Krajowej_Komisji_Wykonawczej_NSZZ_Solidarnosc_w_sprawie_podwyzek_cen/m21649